Công ty ITL Railway Logistics là đơn vị liên doanh giữa tập đoàn IndoTrans Logistics (ITL) và tập đoàn vận tải thương mại đường sắt RATRACO với mục đích nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt chuyên tuyến Bắc – Nam với dịch vụ Logistics chuyên nghiêp

Công ty ITL Railway Logistics là đơn vị liên doanh giữa tập đoàn IndoTrans Logistics (ITL) và tập đoàn vận tải thương mại đường sắt RATRACO với mục đích nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt chuyên tuyến Bắc – Nam với dịch vụ Logistics chuyên nghiêp