Booking & Tracking

 

Customer Experience

  • Chúng tôi luôn tin tưởng và đồng hành cùng FTL trong suốt nhiều năm qua. Dịch vụ vận tải đường bộ FTL với đội ngũ xe nhiều năm kinh nghiệm. Cùng với dịch vụ chuyên nghiệp, FTL luôn đáp ứng được nhanh nhất những yêu cầu của chúng tôi. Bên cạnh đó, FTL cũng đảm bảo việc giao hàng tại kho đúng lịch trình và đúng thời gian.

    Ms Hoang Thuy Thanh Binh
    Vice Director - Timberland Company

Feature News

September 14, 2020

Vietnam Market Big Enough For Japanese Business Ambitions

Vietnam Market Big Enough For Japanese Business Ambitions The Vietnam market is big enough for Japanese companies to implement ambitious […]