Dự án sản lượng lớn

Với năng lực phương tiện lớn cùng với đội ngũ nhân viên điều phối, hiện trường được đào tạo bài bản, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyên biệt cho các dự án lớn như:

  • Các nhà máy có nhu cầu vận chuyển xuất nhập container hàng ngày lớn
  • Các khách hàng cùng khu công nghiệp & khách hàng tại các kho CFS/ Ngoại quan