Vận chuyển Xuyên Biên giới được cấp phép

Với giấy phép liên vận cùng với đội ngũ nhân viên làm hải quan nhiều kinh nghiệm tại các cửa khẩu quốc tế như Mộc Bài, Lao Bảo, Lạng Sơn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới với giải pháp giao nhận trưc tiếp đến các nước:

  • Campuchia
  • Lào
  • Trung Quốc

Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ các cảng Việt Nam đi qua Lào/ Campuchia
  • Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam đi đến các nước Campuchia/ Lào/ Trung Quốc
  • Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam từ các nước Campuchia/ Lào/ Trung Quốc