Vận chuyển Đường dài Bắc Nam

Với đội xe vận tải đường dài nhiều kinh nghiệm cùng với lịch vận chuyển hàng ngày. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguyên container cho các tuyến đường dài với thời gian cam kết:

  • Khu Vực Miền Nam - Khu vực Miền Trung và ngược lại: 30 - 36 giờ
  • Khu Vực Miền Nam - Khu vực Miền Bắc và ngược lại: 60 - 72 giờ