Hàng Container chuyển kho và Xuất-Nhập khẩu tại chỗ

Với số lượng đầu kéo và vỏ container đạt chuẩn. Chúng tôi cung cấp giải pháp vận chuyển chuyển kho linh hoạt:

  • Nhà Máy đến Nhà Máy
  • Từ Nhà máy đến các kho CFS/ Kho Ngoại Quan
  • Nhà Máy đến Trung Tâm Phân Phối
  • Từ Trung Tâm Phân Phối đến các đại lý/ khách hàng trực tiếp