MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG- VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC VÀ KHU VỰC ĐÔNG DƯƠNG

Vận chuyển trong nước
Với 3 trung tâm điều phối đặt tại Bình Dương/ Đà Nẵng/ Hải Phòng, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển container phủ khắp cả nước với các dịch vụ vận chuyển đa dạng.
Vận chuyển phủ khắp khu vực Đông Dương với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới
Chúng tôi có năng lực tham gia vận chuyển trực tiếp, xuyên biên giới các nước khu vực Đông Dương, đem lại cho khách hàng giải pháp giao hàng xuyên biên giới một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.